Maillisten
Er en mail-liste der bliver drevet af Beagle Klubben, specialklub under Dansk Kennel Klub. Listen er et forum for medlemmer af Beagle Klubben. Listen bliver brugt til at distribuere oplysninger fra klubben til medlemmerne, som f.eks. dommerændringer ved div. arrangementer, erindring om tilmelding til udstillinger, regionale aktiviteter og lignende.

Derudover kan listen bruges til debat/spørgsmål/svar omkring emner der vedrører beagler og Beagle Klubben. Dette gælder alle former for aktiviteter der foregår i klubbens regi, samt opdræt, avl, adfærd, ernæring, historie m.m. Kort sagt - alt der har med beagler at gøre.

Et sæt regler for listen er udformet, med henblik på at sikre behørig afvikling af diskussioner og debatter på denne mail-liste. Ved sin tilmelding til listen samtykker brugeren automatisk i at ville følge disse. Udover dette regelsæt, er de til enhver tid gældende love og vedtægter for Dansk Kennel Klub og Beagle Klubben i øvrigt, også gældende for mail-listen. Enhver henstilling fra listens moderator(ere) SKAL ALTID følges. Moderatorere er i første omgang webmasteren, dernæst klubbens formand og i sidste ende klubbens bestyrelse. Moderator kan kontaktes på admin@beagleclub.dk


Regler for Maillisten
  1. Da hver en sund debat forudsætter forskellig opfattelse af emnet, er det alles ret at udtrykke netop deres opfattelse. Det er ikke tilladt at udtrykke sig i nedsættende vendinger om personer eller deres hunde. Det gælder også vedr. dommere og andre officials der virker i hundesporten. Det henstilles til brugerne at man altid benytter en almindelig høflig omgangstone
  2. Det henstilles til brugerne kun at benytte listen til emner der har almen interesse. Dvs. hvis din e-mail starter med "Hej Hans, hvordan går det...." har det ikke den store almene interesse for listen, og du bør derfor sende e-mailen privat.
  3. Det er ikke tilladt at bruge listen i kommercielt øjemed, herunder annoncering af produkter til hunde, alene med henblik på salg.
  4. et er ikke tilladt at bruge listen til formidling af hvalpe, avls eller 'brugthunde'. Til det formål skal klubbens normale kanaler og regler benyttes. Det er selvfølgelig tilladt at stille spørgsmål i forbindelse med ovenstående, eller rette opmærksomheden mod kuld eller 'brugthunde' der ER tilmeldt klubbens officielle hvalpe/brugthundelister.
  5. Denne liste er oprettet med henblik på debat af emner der vedrører kynologiske spørgsmål. Det er derfor ikke tilladt at rejse spørgsmål eller diskussioner af politisk (med mindre det drejer sig om hunde), humanitær eller religiøs karakter. Til det formål findes der mange andre mail-lister på nettet. Med andre ord, denne liste er om beagler - og kun beagler.
  6. Af hensyn til sikkerheden for den enkelte brugers computerudstyr (virus), er det ikke muligt/tilladt at vedhæfte filer ved afsendelse af e-mails til listen.
  7. Det er ikke tilladt at optræde anonymt på mail-listen. Identificer altid dig selv ved at underskrive dine bidrag til listen med navn, evt. kennel navn,  by og din emailadresse. Hermed ved alle på listen hvem der deltager i debatten.
  8. Enhver henstilling til listen og dens medlemmer fra listens moderator (er) SKAL ALTID følges. Enhver klage vedr. listen SKAL rettes til moderatoren (e), IKKE til listen. Hvis dette ikke overholdes vil det hurtigt udvikle sig til en diskussion om diskussionen, i stedet for hvad listen bør omhandle - nemlig beagler.
  9. Moderatoren (e) har mulighed for og ret til, for en kortere eller længere periode at moderer eller udelukke medlemmer, der efter behørig advarsel ikke overholder disse regler.
Beagle Klubben
2002